ana sayfa > Microsoft Office > Bozuk Excel Dosyası Onarmak (Excel 2010)

Bozuk Excel Dosyası Onarmak (Excel 2010)

Eğer bir çalışma kitabı bozuksa açtığınızda, Microsoft Excel otomatik olarak dosya kurtarma modunu ve çalışma kitabını tamir etme girişimlerine aynı anda başlar.

Excel’in dosya kurtarma modu her zaman otomatik olarak başlatılamayabilir. Bir çalışma kitabını bozulduğundan dolayı açamıyorsanız, onarmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca bir çalışma kitabını onarma başarısız olduğunda diğer yöntemleri çalışma kitabından veri kurtarmak için deneyebilirsiniz.

Bir önlem olarak, sık sık çalışma kitabını kaydedin ve bir yedek kopyasını otomatik kaydetmek  isteyebilirsiniz. Bu sayede Excel otomatik olarak belirli aralıklarla kurtarma dosyası oluşturur. Orijinal dosya yanlışlıkla silinirse veya bozulursa bu yolla, çalışma kitabının sağlam bir kopyasına her zaman erişebilirsiniz.

Elle bozuk bir çalışma kitabını onarma

 1. Dosya sekmesini tıklayarak açın.
 2.  iletişim kutusunda, açmak istediğiniz bozuk çalışma kitabını seçin.
 3. Yanındaki oku tıklayın  düğmesini tıklayıp ardından Aç ve Onar seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mümkün olduğunca çalışma kitabından veri kadar kurtarmak için, Onarım‘ı tıklayın.
  • Çalışma kitabını onarma girişimi başarısız olduğunda kitabın içindeki verileri ve formüllerini ayıklamak için tıklatın veri Ayıkla.

Bozuk bir çalışma kitabından veri kurtarma

Aşağıdaki yöntemler veri kurtarma için size yardımcı olabilir. Bir yöntem başarılı olmazsa, başka birini deneyebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemleri kullanarak verileri kurtaramazsanız eğer çalışma kitabı verilerini kurtarmak için üçüncü parti yazılım çözümleri deneyebilirsiniz.

 ÖNEMLİ:    Bir disk hatası veya ağ hatası bir çalışma kitabını açmayı engelleyebilir. Aşağıdaki kurtarma seçeneklerinden herhangi birini deneyerek zaman harcamadan önce, dosyanızı farklı bir sabit diske veya ağ konumunda ise kendi diskinize kitabınızı kopyalayın.

 • Çalışma kitabı Excel’de açıkken verileri kurtarmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Son kaydedilen sürüme çalışma kitabını döndür: Bir çalışma kitabında düzenleme yapıyorsanız ve yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önce çalışma kitabı bozulursa, en son kaydedilen sürümüne geri alarak özgün çalışmanızı kurtarabilirsiniz.

Son kaydedilen sürüme çalışma kitabını döndürmek için, aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya sekmesini tıklayarak açın.
 2. Excel’de açık olan çalışma kitabının adını çift tıklatın.
 3. Evet çalışma kitabını yeniden aça tıklayın.
 • SYLK (Simgesel Bağlantı) biçiminde çalışma kitabını kaydedin: SYLK biçiminde çalışma kitabını kaydederek, bozuk öğeleri filtrelemek mümkün olabilir. SYLK biçimi genellikle yazıcı sorunlarını ortadan kaldırmak için kullanılır.

SYLK biçiminde çalışma kitabını kaydetmek için, aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya sekmesini tıklayın ve ardından Farklı Kaydeti seçin.
 2. Dosya türü olarak kaydet listesinde, SYLK (Simgesel Bağlantı) seçin , ve sonra Kaydet tıklayın.

 NOT: SYLK dosya biçimini kullandığınızda çalışma kitabında yalnızca etkin sayfa kaydedilir.

 1. SYLK seçili dosya türü birden çok sayfa içeren çalışma kitaplarını desteklemez. Eğer birden fazla sayfanız var  ise yalnızca etkin sayfayı kaydetmek için Tamam a tıklayın.
 2. Bir çalışma kitabını kaydederken SYLK biçimiyle uyumlu olmayan özellikler içerebilir mesajı gelirse, Evet i tıklayın.
 3. Dosya sekmesini tıklayın.
 4. Kaydettiğiniz. Slk dosyasını seçin ve ardından  ı tıklayın.

 NOT    . slk dosyasını görmek için, dosya türü listesinde Tüm Dosyalar veya SYLK dosyaları tıklamanız gerekebilir .

 1. Dosya sekmesine tıklayın Farklı Kaydet .
 2. Dosya türü olarak  kutusunda Excel çalışma kitabı seçerek Kaydet tıklayın.
 3. Dosya adı kutusunda, özgün çalışma kitabını değiştirmeden bir kopyasını oluşturmak için çalışma kitabı için yeni bir ad yazın ve sonra Kaydet tıklayın.

 NOT: Bu biçim çalışma kitabında yalnızca etkin çalışma sayfasını kaydeder. Bozuk çalışma kitabını açarak ayrı ayrı her çalışma sayfasını kaydetmeniz gerekir.

 • Excel’de çalışma kitabını açamadığınız zaman veri kurtarmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçeneklerden Excel’de hesaplama seçeneği ayarlama:  Bir çalışma kitabını açmak için, otomatikten manuele hesaplama ayarını değiştirmeyi deneyin. Çalışma kitabı yeniden hesaplanır olmadığında belki açabilirsiniz.

Seçeneklerde Excel’de hesaplama seçeneği ayarlamak için, aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni, boş bir çalışma kitabının Excel’de açık olduğundan emin olun. Yeni, boş bir çalışma kitabı açık değilse, aşağıdakileri yapın:
 • Dosya sekmesini açın Yeni tıklayın.
 • Altında Kullanılabilir Şablonlar tıklayın Boş çalışma kitabı .
 1. Dosya sekmesini açıp Seçenekleri tıklayın.
 2. Formüller kategorisinin altında Hesaplama seçeneklerinden El ile tıklayın.
 3. Tamam tıklayın.
 4. Dosya sekmesinden açı tıklayın.
 5. Bozuk çalışma kitabını seçin ve ardından  tıklayın.
 • Bozuk çalışma kitabına dış başvurular kullanarak bağlanmak için: Yalnızca verileri değil, formülleri veya çalışma kitabından hesaplanan değerleri almak istiyorsanız, bozuk çalışma kitabına bağlanmak için dış başvuruları kullanabilirsiniz.

Bozuk çalışma kitabına dış başvuruları kullanarak bağlanmak için, aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya sekmesini açıp  tıklayın.
 2. Bozuk çalışma kitabını içeren klasörü seçin, bozuk çalışma kitabının dosya adını kopyalayın ve ardındanİptal’i tıklayın.
 3. Dosya sekmesini açın ve ardından Yeni tıklayın.
 4. Kullanılabilir Şablonlar altında Boş çalışma kitabı tıklayın.
 5. Yeni çalışma kitabındaki A1 hücresinde Dosya Adı ! A1 , (Dosya Adı kısmı 2. adımda kopyaladığınız bozuk kitabının adıdır) yazın ve ENTER tuşuna basın.

 İPUCU: Çalışma kitabının sadece adını girmeniz gerekir dosya adı uzantısı yazmanız gerekmez.

 1. Eğer Güncelleme Değerler iletişim kutusu görüntülenirse, bozuk çalışma kitabını seçin ve Tamam tıklayın.
 2. Eğer Çalışma Sayfası Seç Formu iletişim kutusu görünürse, uygun sayfayı seçin ve sonra Tamam tıklayın.
 3. A1 hücresini seçin.
 4. On Ana sekmesinin içinde Pano grubunda kopyalayın tıklayın.

Klavye kısayolları: CTRL + C tuşlarına da basabilirsiniz

 1. Bozuk çalışma kitabındaki verileri içeren hücre aralığı ile yaklaşık aynı boyutta A1 hücresinden başlayan bir alan, seçin.
 2. On Ana sekmesinde, içinde Pano grubunda Yapıştır tıklayın.
 3. Klavye kısayolları: CTRL + V tuşlarına da basabilirsiniz
 4. Hücre aralığı hala seçiliyken, On Ev sekmesinin içindeki Pano grubunda tekrar kopyala tıklayın.
 5. Klavye kısayolları: CTRL + C tuşlarına da basabilirsiniz
 6. On Ana sekmesinin içinde Pano grubunda, Yapıştır altındaki oku tıklayın ve sonra altında Değerleri tıklayın.

 NOT: Değerleri yapıştırma bozuk çalışma kitabına bağlantıları kaldırır ve yalnızca verileri bırakır.

 • Bozuk bir çalışma kitabından veri ayıklamak için makro kullanma: Bir grafik içeren bozuk çalışma kitabınız var ise, grafiğin kaynak verilerini ayıklamak için makro kullanabilirsiniz.

Bir makro kullanmak için, aşağıdakileri yapın:

 1. Bir modül sayfasına aşağıdaki makro kodunu girin:
Sub GetChartValues() 
 Dim NumberOfRows As Integer 
 Dim X As Object 
 Counter = 2 

 ' Calculate the number of rows of data. 
 NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 

 Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 

 ' Write x-axis values to worksheet. 
 With Worksheets("ChartData") 
 .Range(.Cells(2, 1), _ 
 .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
 Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
 End With 

 ' Loop through all series in the chart and write their values to 

 ' the worksheet. 
 For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
 Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 

 With Worksheets("ChartData") 
 .Range(.Cells(2, Counter), _ 
 .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
 Application.Transpose(X.Values) 
 End With 

 Counter = Counter + 1 
 Next 

 End Sub
 1. Çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası ekleyin ve adını ChartData olarak değiştirin.
 2. Temel veri değerlerini ayıklamak istediğiniz grafiği seçin.
 3.  NOT: Grafik bir çalışma sayfasına veya ayrı bir grafik sayfasına gömülü olabilir.
 4. GetChartValues makroyu çalıştırın.
 5. Grafikten veri ChartData çalışma sayfasına alınacaktır.

Otomatik olarak çalışma kitabının yedek kopyasını kaydedin

Otomatik olarak çalışma kitabının bir yedek kopyasını kaydetmek orijinal dosyası yanlışlıkla silinen veya orijinal dosya bozulduğunda, çalışma kitabının düzgün bir kopyasına erişimi sağlamak için yardımcı olur.

 1. Dosya sekmesini açıp Farklı Kaydet tıklayın.
 2. Kaydet yanında bulunan Araçlar yanındaki oku tıklatın ve sonra Genel Seçenekler tıklayın.
 3. Her zaman yedekle onay kutusunu seçin.
 4. Tamam tıklayın.
 5. Çalışma kitabını kaydedin.

Otomatik olarak belirli aralıklarla kurtarma dosyası oluşturun

Excel periyodik olarak çalışma kitabınızın bir kurtarma dosyasını oluşturmak için yapılandırabilirsiniz. Bu işlem Orijinali yanlışlıkla silinen veya  bozuk olan çalışma kitabının sağlam bir kopyasına erişmeniz için yardımcı olur.

 1. Dosya sekmesini açın ve Seçenekleri tıklayın.
 2. Kaydet kategorisi altında Çalışma kitaplarını kaydet  bölümünde Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusunu işaretleyin ve ardından dakika sayısı girin.
 3. Otomatik Kurtarma dosyası konumu: Kurtarma dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu girin.
 4. Otomatik Kurtarmayı yalnızca bu çalışma kitabı için devre dışı bırak onay kutusunun seçili olmadığından emin olun.
 1. şimdilik yorum yok.