Microsoft Office Excel 2010 Formül Hesaplama Zamanını Değiştirmek

Çalışma sayfasının veya çalışma kitabının yeniden hesaplama zamanını değiştirme

Hesaplama devam ettikçe, komut seçebilir, sayı veya formül girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. Excel, diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için, hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. Çalışma kitabında çok sayıda formül varsa; çalışma sayfaları çalışma kitabının her yeniden hesaplanışında otomatik olarak yeniden hesaplanan veri tabloları veya işlevler içeriyorsa, hesaplama işlemi daha uzun zaman alabilir. Ayrıca, çalışma sayfaları diğer çalışma sayfalarına veya çalışma kitaplarına bağlantı içeriyorsa, hesaplama işlemi daha uzun sürebilir. Hesaplamanın ne zaman yapılacağını, hesaplama sürecini el ile hesaplamaya çevirerek denetleyebilirsiniz.

  1. Microsoft Office Düğmesi‘ni , Excel Seçenekleri‘ni ve sonra da Formüller kategorisini tıklatın.
  1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Değer, formül veya adda her değişiklik yapışınızda bağımlı tüm formülleri yeniden hesaplamak için Hesaplama seçenekleri bölümünde, Çalışma Kitabını Hesapla öğesinin altında Otomatik seçeneğini tıklatın. Bu, varsayılan hesaplama ayarıdır.

İpucu: Farklı olarak, Formüller sekmesinde, Hesaplama grubunda, önce Hesaplama Seçenekleri, sonra da Otomatik öğesini tıklatın.

  • Veri tabloları haricinde değer, formül veya adda her değişiklik yapışınızda bağımlı tüm formülleri yeniden hesaplamak için Hesaplama seçenekleri bölümünde, Çalışma Kitabını Hesapla altında Veri tabloları dışında otomatik seçeneğini tıklatın.

İpucu: Farklı olarak, Formüller sekmesinde, Hesaplama grubunda, önce Hesaplama Seçenekleri, ardından Veri Tabloları dışında otomatik öğesini tıklatın.

  • Otomatik yeniden hesaplamayı kapatıp, yalnızca bunu açıkça yaptığınız sürece ( Formüller sekmesindeki Hesaplama grubunda yer alan Hesaplama Seçenekleri altında, Şimdi Hesapla öğesini tıklatarak) açık çalışma kitaplarını yeniden hesaplamak için Hesaplama seçenekleri bölümünde, Çalışma Kitabını Hesapla altında El ile öğesini tıklatın.

Not:   El ile öğesini tıklattığınızda, Excel otomatik olarak Kaydetmeden önce çalışma kitabını yeniden hesapla onay kutusunu seçer. Bir çalışma kitabının kaydedilmesi uzun sürüyorsa, Çalışma kitabını kaydetmeden önce yeniden hesapla kutusunun temizlenmesi kayıt süresini kısaltabilir.

İpucu: Farklı olarak, Formüller sekmesinde, Hesaplama grubunda, önce Hesaplama Seçenekleri, ardından El ile öğesini tıklatın.

  • Veri tabloları da dahil olmak üzere tüm açık çalışma sayfalarını el ile yeniden hesaplamak ve tüm açık grafik sayfalarını güncelleştirmek için Formüller sekmesinde, Hesaplama grubunda Şimdi Hesapla düğmesini tıklatın.
  • Etkin çalışma sayfasını, bu çalışma sayfasıyla bağlantılı grafikleri ve grafik sayfalarını el ile yeniden hesaplamak için Formüller sekmesinde, Hesaplama grubunda Sayfayı Hesapla düğmesini tıklatın.

Bu seçeneklerden herhangi birinin değiştirilmesi, tüm açık çalışma kitaplarınızı etkiler.

Not: Bir çalışma sayfası, hesaplanmamış bir çalışma sayfasıyla bağlantılandırılmış bir formül içeriyorsa ve bu bağlantıyı güncelleştirirseniz, Excel kaynak çalışma sayfasının tam olarak yeniden hesaplanmadığını bildiren bir ileti görüntüler. Bağlantıyı, değer doğru olmasa da, kaynak çalışma sayfasında depolanan geçerli değerle güncelleştirmek için Tamam düğmesini tıklatın. Bağlantının güncelleştirilmesini iptal etmek ve kaynak çalışma sayfasından alınan önceki değeri kullanmak için İptal düğmesini tıklatın.

Klavye kısayollarını kullanarak çalışma sayfası veya çalışma kitabını el ile yeniden hesaplama

Bunu yapmak için Basılacak Tuş
Tüm açık çalışma kitaplarında, son hesaplamadan sonra değişen formülleri ve bunlara bağlı olan formülleri yeniden hesaplar. Çalışma kitabı otomatik hesaplamaya ayarlı ise, hesaplama için F9’a basmanız gerekmez. F9
Etkin çalışma sayfasında, son hesaplamadan sonra değişen formülleri ve bunlara bağlı olan formülleri yeniden hesaplar. ÜSTKRKTR+F9
Son seferden sonra değişip değişmediğine bakmadan, tüm açık çalışma kitaplarındaki formüllerin tamamını yeniden hesaplar. CTRL+ALT+F9
Bağlı formülleri yeniden denetler ve son seferden sonra değişip değişmediklerine bakmadan, tüm açık çalışma kitaplarındaki formüllerin tamamını yeniden hesaplar. CTRL+ÜSTKRKTR+ALT+F9
Exit mobile version